کد خبر: 55

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ - ۲۰:۳۴

تغییر لحن در یک نفس

تلاوت آیه شریفه ی ۱۹ از سوره مبارکه اسراء

تلاوت آیه شریفه ی ۱۹ از سوره مبارکه اسراء

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم