کد خبر: 635

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱:۲۵

ترجمه ومفاهیم آیات ۳۶ تا۴۰ سوره نمل

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم