کد خبر: 638

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱:۳۰

ترجمه ومفاهیم آیات ۴۱تا۴۴سوره مبارکه نمل

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم