کد خبر: 654

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱:۴۹

ترجمه ومفاهیم آیات۷۰تا۷۷سوره نمل

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم