کد خبر: 657

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ - ۱:۵۲

ترجمه ومفاهیم آیات۷۸تا۸۵سوره نمل

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم