کد خبر: 704

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ - ۲۲:۲۰

ترجمه ومفاهیم آیات ۱تا۴سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم