کد خبر: 737

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۰:۰۹

ترجمه ومفاهیم آیات۱۷تا۱۹سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم