کد خبر: 810

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ - ۹:۱۳

ترجمه ومفاهیم آیات ۱۲تا۱۶سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم