کد خبر: 813

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ - ۹:۱۶

ترجمه ومفاهیم آیات ۲۰تا۲۴سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم