کد خبر: 816

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ - ۹:۱۸

ترجمه ومفاهیم آیات۶تا۸سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم