کد خبر: 819

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ - ۹:۲۰

ترجمه ومفاهیم آیات۲۵تا۲۹سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم