کد خبر: 828

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ - ۰:۱۱

ترجمه ومفاهیم آیات ۳۸ تا۴۳سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم