کد خبر: 859

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ - ۱۲:۰۲

ترجمه و مفاهیم آیات۶۱تا۶۵سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم