کد خبر: 863

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ - ۲۰:۱۶

ترجمه ومفاهیم آیات ۶۶ تا۷۱سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم