کد خبر: 871

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ - ۱:۱۲

ترجمه ومفاهیم آیات ۸۴تا۸۷سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم