کد خبر: 874

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ - ۱:۱۶

ترجمه ومفاهیم آیات ۷۲تا۷۸سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم