کد خبر: 878

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ - ۱:۲۴

ترجمه ومفاهیم آیات۷۹تا۸۳سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم