کد خبر: 882

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ - ۱:۳۱

ترجمه ومفاهیم آیات ۸۸تا۹۱سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم