کد خبر: 899

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ - ۱۸:۰۱

سومین مسابقات قرآنی شوق تلاوت ویژه نوجوانان و نخبگان ۸-۱۴ سال

سومین مسابقات قرآنی شوق تلاوت ویژه نوجوانان و نخبگان ۸-۱۴ سال “مؤسسه نسیم اختران قرآنی ”  اراک -مسجد سیدها جمعه  ۱۹ آبان ۹۶ساعت  ۹ صبح

سومین مسابقات قرآنی شوق تلاوت ویژه نوجوانان و نخبگان ۸-۱۴ سال

“مؤسسه نسیم اختران قرآنی ”  اراک -مسجد سیدها جمعه  ۱۹ آبان ۹۶ساعت  ۹ صبح

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم