کد خبر: 905

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ - ۱۸:۱۴

ترجمه_و_مفاهیم_آیات۱۰۳تا۱۰۸سوره

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم