کد خبر: 926

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - ۲:۱۶

ترجمه و مفاهیم آیات۹تا۱۱سوره فاطر

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم