کد خبر: 929

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - ۲:۱۸

ترجمه و مفاهیم آیات۴تا۸سوره فاطر

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم