کد خبر: 932

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - ۲:۲۰

ترجمه و مفاهیم آیات۱۱۳تا۱۱۷سوره هود

ارسال دیدگاه

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم