گالری تصاویر

  • دومین نشست شب حافظ

    دومین نشست «شب حافظ» با هدف بررسی موضوعی اشعار حافظ در آیات قرآن و معرفی مفاخر ادبی کشور در مؤسسه نسیم اختران قرآنی اراک برگزار شد.

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم