چهره قرآنی برتر در سال ۱۳۹۶ چهره قرآنی برتر در سال ۹۶ استاد مرتضی مختاری ،مدیریت موسسه نسیم اختران قرآنی این…


چهره های قرآنی

  • چهره قرآنی برتر در سال ۱۳۹۶

    چهره قرآنی برتر در سال ۹۶ استاد مرتضی مختاری ،مدیریت موسسه نسیم اختران قرآنی این افتخار آفرینی را به جامعه قرآنیان استان مرکزی تبریک عرض می نماید.

کانال رسمی نسیم قرآن
کانال رسمی نسیم قرآن
تفسیر قرآن کریم